Multi-Finish

, Tel: +48 790 283 997, Email: biuro@mochalski.pl,
Kłopot 10, 88-110, Kłopot, woj. kujawsko-pomorskie,
NIP: 5562243532

Fakty i Mity

Mit: Prawdziwą, rzeczywistą skuteczność powszechnie stosowanych na rynku systemów izolacji ścian wyrażają współczynniki Lambda, U lub R zastosowanego materiału izolacyjnego.

Fakt: Pomimo tego, że współczynniki U i R jedynie częściowo określają wydajność materiałów izolacyjnych na stropy oraz ściany, stanowią popularną miarę ich porównywania. W praktyce jednak, nie stanowią odpowiedzi na pytanie jak skutecznie dany materiał będzie działał na stropie lub ścianie, w zmiennych warunkach atmosferycznych i określonym czasie. Z tego powodu nie pokazują, że ocieplanie ścian natryskową pianką poliuretanową będzie znacznie trwalszym rozwiązaniem. 
Brak adekwatności współczynników U i R wynika z tego, że parametry nie biorą pod uwagę migracji dopływu powietrza i ograniczają się jedynie do pomiaru przenikania ciepła kondukcyjnego. W praktyce jednak, przyrost lub utrata ciepła odbywają się nie tylko przez kondukcję, czyli przenikanie energii, przez ściany i stropy oraz ich izolację, na skutek różnicy temperatur, ale także konwekcję, czyli przepływowe ruchy powietrza. W niektórych przypadkach mogą one odpowiadać nawet za 50% strat energii. Wpływ na zmiany cieplne ma również np. promieniowanie słoneczne, ogrzewające poszycie dachowe, które oddaje zgromadzone ciepło do wewnątrz. 
Podczas, gdy deklarowane współczynniki lambda ustala się w warunkach laboratoryjnych, badając dany materiał. W przypadku tradycyjnych materiałów zanikają one wraz ze wzrastającym nawilgoceniem lub odkształcaniem np. w trakcie instalacji lub efektu samougniecenia. Inaczej sytuacja ma się w przypadku ocieplania ścian natryskową pianką poliuretanową, która jest znacznie trwalsza i odporna na odkształcenia i różnice temperatur. 
Warto pamiętać, że ocieplanie ściany grubszą warstwą materiału o lepszym współczynniku U i R nie oznacza proporcjonalnie wyższej skuteczności. Przykładowo, jeśli na ścianie lub stropie użyjemy materiału o współczynniku R12, który pozwala na osiągnięcie 93% oporu cieplnego, to zwiększenie jego grubości o 100% pozwoli na 50% poprawy energooszczędności.

Fakt: Według badań przeprowadzonych przez California Energy Comission Study, w rzeczywistości skuteczność wełny izolacyjnej znacznie odbiega od tej, która jest deklarowana na jej opakowaniu. Sama technologia instalacyjna przyczynia się do spadku wydajności materiału nawet o 50%. Stosowanie izolacji natryskowej pianką poliuretanową jest znacznie bardziej efektywne i trwałe.

Mit: Zastosowanie na stropie lub ścianie różnych materiałów izolacyjnych, np. ocieplenia ściennego natryskową pianką poliuretanową i wełną izolacyjną, o takich samych współczynnikach Lambda, U i R, zagwarantuje równie skuteczną ochronę.

Fakt: Wartości U i R obrazują jedynie zdolność danej przegrody do przewodzenia lub opierania się przenikliwości cieplnej. Współczynniki tradycyjnego ocieplenia, które są drukowane na opakowaniu, obrazują jedynie możliwości przewodzenia ciepła oraz grubości warstwy. Co za tym idzie, ocieplanie natryskową pianką poliuretanową przyniesie lepsze efekty niż wykorzystanie tradycyjnych materiałów.

Fakt: W przypadku tradycyjnych ociepleń ściennych mamy do czynienia z tzw. „dryftem wydajnościowym”, który nie występuje przy ociepleniach natryskową pianką poliuretanową. Zjawisko polega na zmniejszeniu skuteczności działania względem współczynników deklarowanych przez producenta. Występuje ono ze względu na brak możliwości uszczelnienia do całkowitego wypełnienia przegrody. Przez to pojawia się dopływ umożliwiający niekontrolowaną migrację powietrza o różnych temperaturach. W przypadku wykorzystania tradycyjnych materiałów wykorzystywanych w przypadku ociepleń stropowych i ściennych, zjawisko „dryftu wydajnościowego” pogłębia się, gdy nie mają one perfekcyjnej ochrony przed wilgocią zawartą w powietrzu, które migruje z wewnątrz i zewnątrz. Nie występuje ono przy ocieplaniu natryskową pianką poliuretanową. Wystąpienie zjawiska jest pewne w przypadku powszechnie stosowanych materiałów, ponieważ spełniają one zaledwie część deklarowanego współczynnika przewodności termicznej.

Fakt: Pojawienie się „dryftu wydajnościowego” nie stanowi zagrożenia w przypadku stosowania na stropach i ścianach natryskowych pianek poliuretanowych LALLAFOM® USA. Będąc scaloną, spójną monolityczną powłoką, stanowią one barierę szczelności na poziomie 0,001 – 0,02 l/m2 *s, Wykorzystanie technologii natryskowej pianką poliuretanową stanowi doskonały sposób, by idealnie wypełnić przegrody budowlane i stworzyć szczelną kopertę budynku. Izolacje natryskowe pianką poliuretanową marki Lalafom USA są wykonywane ze składników najwyższej jakości, dzięki czemu ich stabilność wymiarowa oraz czasowa pozostaje niezachwiana. Izolacje natryskowe pianką poliuretanową mogą spieniać się nawet 120-krotnie, dzięki czemu wypełniają każdą szczelinę, a w rezultacie całą przegrodę. Ryzyko błędu instalacyjnego w procesie izolacyjnym jest praktycznie eliminowane.

Inwestując w jak najlepszą izolację, wybierz produkt, który posiada nie tylko doskonały współczynnik U/R ale reprezentuje wysoki poziom szczelności i stabilności wydajnościowej, wymiarowej i czasowej.