Projekty unijne

Opracowanie innowacyjnego mobilnego obiektu modułowego do aktywności treningowo-rehabilitacyjnej

Firma PHU MULTI FINISH BARTŁOMIEJ MOCHALSKI realizuje projekt badawczo-rozwojowy pn.: ”Opracowanie innowacyjnego mobilnego obiektu modułowego do aktywności treningowo-rehabilitacyjnej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada przeprowadzenie prac B+R w celu stworzenia nowego produktu, tj. mobilnego kontenera (obiektu modułowego) do aktywności treningowo-rehabilitacyjnej i rekreacyjnej.

Całkowita wartość projektu to 429 tys. zł, a planowane dofinansowanie 257 tys. zł.

 

Zapytanie 1 POOL

Zapytanie 1 POOL – formularz oferty

Informacja o wyniku postępowania 1

 

Zapytanie 2 POOL

Zapytanie 2 POOL – formularz oferty

Unieważnienie postępowania ofertowego nr 2/POOL/FBiW

Zapytanie 2 POOL – formularz oferty_ver2

Zapytanie 2 POOL_ver2

Informacja o wyniku postępowania nr 2/POOL/FBiW

 

Zapytanie 3 POOL

Zapytanie 3 POOL – formularz oferty

Informacja o wyniku postępowania 3

 

Zapytanie 4 POOL

Zapytanie 4 POOL – formularz oferty

Informacja o wyniku postępowania 4
 

Zapytanie 5 POOL

Zapytanie 5 POOL – formularz oferty

Informacja o wyniku postępowania 5

 

Zapytanie 6

Zapytanie 6 POOL – formularz

Informacja o wyniku postępowania 6
 

Zapytanie 7 POOL

Zapytanie 7 POOL – formularz oferty

Informacja o wyniku postępowania 7

 

Zapytanie 8 POOL

Zapytanie 8 POOL – formularz oferty

Informacja o wyniku postępowania 8